Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Haalbaarheidsstudies 

U wilt weten wat u met uw onroerend goed kan doen?
U wilt uw onroerend goed een andere bestemming geven?
U wilt weten of de herbestemming dan ook voldoende zal renderen?

JW Bouwconsult verzorgt de onderzoeken die hiervoor noodzakelijk zijn.

De jarenlange ervaringen die zijn opgedaan worden ingezet bij dit onderzoek.
Bestemmingsplannen worden nagelopen.
Er wordt overlegt met overheidsinstanties omtrent de mogelijkheden.
Een zogenaamde massastudie wordt opgezet; afhankelijk van de omvang van het onroerend goed wordt eventueel advies ingewonnen bij een stedenbouwkundig bureau.
Een kosten- en baten analyse opzet wordt vervaardigd aan de hand van de ideeën, de mogelijkheden en de massastudies.
Gedurende dit onderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gebracht middels tussenrapportages.
Uiteindelijk volgt een eindrapportage.

Met dit rapport zou u uw onroerend goed ter verkoop in de markt kunnen zetten.
Echter indien gewenst kan het ook een start zijn van een herontwikkeling in eigen beheer.
In beide gevallen kan JW Bouwconsult u bijstaan in de vervolgstappen.

Interesse voor het maken van een vrijblijvende afspraak waarin u uw wensen met ons bespreekt?
Graag verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Knop duurzaam_bouwen

Knop haalbaarheidsstudies

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap