Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Directievoering

Directievoering = het beheersen van het bouwproces in tijd, geld en kwaliteit. 
JW Bouwconsult biedt u deze dienst aan.

Als directievoerder vertegenwoordigen wij de opdrachtgever en coördineren een project van start bouw tot en met de oplevering.
Wij geven leiding aan de bij het project betrokken adviseurs (zoals de architect, de constructeur, etc.), de aannemer(s) en andere projectbetrokkenen.
Daarnaast zijn wij als directievoerder de verbindende schakel tussen opdrachtgever, adviseurs en overheid enerzijds en de te contracteren c.q. gecontracteerde aannemer(s) anderzijds.

Het tijdig onderkennen van projectrisico’s, beheersing van de informatie en de organisatie daaromheen, bewaken van tijdige besluitvorming en ook het bewaken van de samenwerking tussen partijen staan centraal.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden maken wij een analyse van de contractstukken en zo nodig of gewenst worden de contractstukken getoetst aan de ontwerpuitgangspunten.
Eventuele risico’s en aandachtspunten worden in beeld gebracht en beheersmaatregelen worden opgesteld om de beheersaspecten Tijd, Geld en Kwaliteit gedurende de uitvoeringsfase beheersbaar te maken. 

JW Bouwconsult heeft jarenlang ervaring opgebouwd bij vele bouw- en verbouwprojecten van woningen, kantoor- en bedrijfsgebouwen.
Door ons in te schakelen voor de directievoering van uw project haalt u een betrouwbare en gedegen partner in huis waaraan u deze klus met gerust hart kunt toevertrouwen.

Wenst u een afspraak om de mogelijkheden met ons te bespreken?
Wij verwijzen u graag naar de contactpagina voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap