Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Controle bestekken 

JW Bouwconsult controleert door derden vervaardigde bestekken.

Niets is zo belangrijk als een goed opgesteld bestek.

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit en de voortgang van renovatie- of nieuwbouwprojecten.
Elke situatie is anders en vergt een aanpak die is afgestemd op de wensen en het budget van de opdrachtgever.

Daarom is het zaak het opstellen van bestekken in vertrouwde handen te geven en daarin gedegen energie te steken om te komen tot een stuk dat de lading dekt.
Want elke investering in de aanbestedingsfase betaalt zichzelf tijdens de uitvoering van het project dubbel en dwars terug.
Vaak zijn er discussies tussen uitvoerenden en opstellers van bestekken.
Ook zijn er na aanbesteding vaak nog discussies tussen opdrachtgever en aannemer over onduidelijkheden die eigenlijk van tevoren helder hadden moeten zijn.

Het gevolg is oplopende bouwkosten. Kosten die wellicht niet voorzien waren en voorkomen hadden kunnen worden.
Bestek en tekening moeten namelijk worden herzien én er volgt verrekening van kosten.

Om dergelijke kosten te voorkomen is het verstandig ervaren partijen in te schakelen die voor hen voorliggende bestekken kunnen controleren bij wijze van een 'second opinion'.

JW Consultants kan dat voor u verzorgen, gebruikmakend van jarenlange ervaring in deze tak van sport.

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap