Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Budgetbewaking 

De stichtingskosten van een project zijn niet alleen de bouwkosten van een te realiseren bouw.
Ook zogenaamde aanloopkosten, grondverwervingskosten, advieskosten, overheidskosten, infrastructuurkosten en alle daarmee samenhangende kosten zijn daar onderdeel van.

Geen enkel project wordt gestart zonder een gedegen financiële onderlegger te hebben vastgesteld.
Deze onderlegger ofwel stichtingskostenopzet wordt in de initiatieffase van een bouwproject geformuleerd in een traject waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht. Haalbaarheid in de zin van ‘kan ik mijn wensen realiseren?’ en ‘zijn deze wensen dan financieel bereikbaar en genereert het voldoende rendement?’.
Haalbaarheidstudies en stichtingskostenopzetten gaan aldus hand in hand.

Na aangetoonde haalbaarheid wordt een go gegeven op het project en volgt ondermeer de bewaking van het vastgestelde budget zoals berekend in de stichtingskostenopzet.

JW Bouwconsult heeft in het verleden ruime ervaring opgedaan in deze tak van sport.
Menig bedrijf is hier niet of nauwelijks in voorzien en deze taak wordt vaak overgelaten aan de financiële afdeling. Echter voor de bewaking van de verschillende kostenposten dient men ter zake (bouw)kundig te zijn om de materie te begrijpen en te kunnen anticiperen in de dynamiek van het bouwproces en de daarmee samenhangende kosten. Alleen dan kan een budget goed bewaakt worden.

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk bedrijf dat voor u uw bouwbudget bewaakt?
Wij verwijzen u graag naar de contactpagina voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Knop duurzaam_bouwen

Knop haalbaarheidsstudies

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap