Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Bouwstand opnamen 

Bij bouwprojecten is het noodzakelijk en van belang deze op gebied van kwaliteit, planning en financiën nauwlettend in de gaten te houden.
Onderdeel van de financiën is de facturering. Deze moet gelijke tred houden met de voortgang van het bouwproject.

Een onafhankelijke bouwstand opname is het juiste middel om de cash-flow van een bouwproject te kunnen beheersen.

De bouwstand opname is een wezenlijk onderdeel van het bouwmanagement proces. Tijdens een bouwstand opname vindt controle plaats op de kwaliteit van het geleverde werk, de voortgang van het project en het gebruik van de in het bestek aangegeven bouwmaterialen.
Als de bouwstand opname aantoont dat het project volgens afspraak verloopt, is het bouwbedrijf gerechtigd een (deel)factuur te laten uitgaan; een en ander afhankelijk van de contractuele afspraken die hierover gemaakt zijn.

Opdrachtgevers kunnen op basis van de bouwstand opname dus tevens checken of betalingen evenredig is met de voortgang van het bouwproject.

JW Bouwconsult kan deze service voor u verzorgen en wij kunnen op afgesproken tijdstippen bouwstand opnamen voor u uitvoeren.
De betrokken partijen – opdrachtgever en aannemer – kunnen rekenen op een pragmatische aanpak en onafhankelijke dienstverlening, onderbouwd met een gedegen rapportage.

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk bedrijf voor uw bouwstand opname?
Wij verwijzen u graag naar de contactpagina voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap