Knop bouwbegeleiding

Knop projectmanagement

Knop interim_projectmanagement

Knop partikulieren

Bouwkundige inspecties 

Geen dagelijks toezicht maar toch vinger aan de pols?
JW Bouwconsult kan dat voor u verzorgen.

Steeds vaker gebeurt het dat een opdrachtgever geen dagelijks toezicht wenst op een bouwwerk. Om toch op de hoogte te blijven van de geleverde kwaliteit zijn bouwkundige inspecties dé ideale manier van toetsing.

Gerichte kwaliteitsinspecties leveren managementinformatie op waarmee het proces wordt bewaakt en de opdrachtgever is verzekerd van een kwalitatief hoogstaand eindproduct.
Er trajecten waarbij het niet wenselijk of niet mogelijk is om een bouwproces van dag tot dag te monitoren.
Bijvoorbeeld ingeval van contractvormen waarbij de bouwende partij in belangrijke mate de verantwoordelijkheid voor het volledige bouwtraject op zich heeft genomen; zogenaamde ‘Turn-key’ of ‘Design & Construct’ projecten.

De verantwoordelijkheid hebben is één, maar die verantwoordelijkheid nemen is twee.
De bouwende partij kan op basis van concrete constateringen op zijn verantwoordelijkheden worden gewezen zonder dat u de verantwoordelijkheid naar u toe trekt. U oefent als opdrachtgever wel degelijk invloed uit op de wijze waarop de bouwende partij met uw opdracht omgaat en stelt uw belang veilig en u komt niet voor verrassingen te staan.
Via bouwkundige inspecties blijft u "voeling” houden met uw project.

Hoe kunnen teleurstellingen en discussies achteraf worden voorkomen?
En hoe beperken we de risico’s op onvolkomenheden zonder afbreuk te doen aan de contractuele afspraken?
Het op gezette tijden door een onafhankelijke deskundige laten inspecteren, rapporteren en adviseren over de tot dan toe geleverde prestaties levert u de benodigde managementinformatie.
Wij vervaardigen rapportages waarin de geconstateerde tekortkomingen zijn opgenomen en tevens verbeterpunten en aanbevelingen.

Interesse voor het maken van een vrijblijvende afspraak?
Graag verwijzen wij u naar onze contactpagina.

 © JW Bouwconsult - Brand Webhosting & Brand Webdesign • Tel. 06 • 41 21 45 48 • KvK 56884699 • BTW 140984239B02  • Disclaimer • Sitemap